flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Wsparcie działań promocyjnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

"Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych" to mechanizm wsparcia, którego celem jest doprowadzenie do wzrostu popytu na produkty objęte wsparciem, poprzez m.in. zachęcanie do ich konsumpcji, wzmacnianie wizerunku produktów w oczach konsumentów oraz uświadomienie ich, że produkty te mają określone cechy oraz wewnętrzne zalety gwarantujące ich wysoką jakość.
Działania promocyjne mogą być skierowane na rynek unijny lub na rynki państw trzecich. Unia Europejska wespół z państwem członkowskim pokrywa do 80% kosztów kwalifikowanych, do których należą:

  • działania z zakresu public relations, promocja i reklama, tj., m.in., organizowanie szkoleń, konferencji z udziałem dziennikarzy i lekarzy, promocja w punktach sprzedaży, organizowanie akcji specjalnych wraz z konkursami, prowadzenie serwisu internetowego, ogłoszenia w prasie specjalistycznej, reklama w TV i radiu, publikacja broszur, ulotek, plakatów, itp.,
  • udział w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, mający na celu wzmocnienie wizerunku produktów unijnych;
  • kampanie informacyjne dotyczące produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia (z ang. PDO), chronione oznaczenie geograficzne (z ang. PGI), świadectwo szczególnego charakteru (z ang. TSG) oraz inne symbole graficzne określone w ustawodawstwie (w szczególności w odniesieniu do odległych regionów geograficznych) oraz kampanie dotyczące produktów ekologicznych;
  • kampanie informacyjne dotyczące win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (wina wysokiej jakości, z ang. QWPSR), a także: win oznakowanych nazwami geograficznymi oraz napojów spirytusowych oznakowanych nazwami geograficznymi lub zastrzeżonymi tradycyjnymi oznaczeniami - w przypadku działań na rynku wewnętrznym UE; win stołowych oraz napojów spirytusowych z oznaczeniem geograficznym - w przypadku działań na rynku krajów nie należących do UE.

Agencja Rynku Rolnego jako Agencja Płatnicza mechanizmu publikuje katalog produktów, których promocja jest objęta wsparciem. W zależności od miejsca promocji (rynek zewnętrzny czy wewnętrzny) katalog ten jest różny.

Beneficjentem mogą być jedynie:

  • organizacje branżowe (zrzeszające producentów, wytwórców rolnych),
  • organizacje międzybranżowe (zrzeszające przetwórców, dystrybutorów), które są reprezentatywne dla danej branży rolnej, posiadają odpowiedni poziom wiedzy o danej branży, w której chcą realizować proponowane działania oraz doświadczenie w jej reprezentowaniu lub realizowaniu podobnych działań.
aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72