flagi
strona_glowna
baner_ankieta

FUNDUSZE UE 2004-2006

Aby osiągnąć spójność ekonomiczną i społeczną swoich obszarów, Unia Europejska realizuje Politykę Strukturalną wykorzystując do tego swoje instrumenty finansowe - Fundusze Strukturalne.
Mają one wspierać restrukturyzację i modernizację gospodarek unijnych regionów. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.

Istnieją cztery Fundusze strukturalne (w nowym okresie programowania będą funkcjonowały tylko 2 - EFS i EFRR): 

  • Europejski Fundusz Społeczny 
  • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (tylko Sekcja Orientacji jest  instrumentem polityki strukturalnej)
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
  • Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa 

Powyższe fundusze są w Polsce wdrażane za pomocą programów operacyjnych. Na lata 2004-2006 opracowano programy jednofunduszowe (1-5) oraz dwufunduszowy (6):

  1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
  3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
  4. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
  5. Sektorowy Program Operacyjny Transport
  6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Natomiast wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu Program Operacyjny Pomocy Technicznej.

Obecnie organizowane są już ostatnie rundy aplikacyjne, a na większość działań nabory zostały wstrzymane nawet w 2005 r. ze względu na alokację środków przekraczającą niekiedy 100%.

Wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania Państwa projektów, jakie jeszcze istnieją na podstawie programów operacyjnych na lata 2004-2006 mogą Państwo odnaleźć w dziale "Aktualności" na stronie głównej.

Materiały do pobrania:

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72