flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Fundusze UE 2007-2013

17 maja tego roku w Brukseli ustalono ostateczny kształt budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Porozumienie to przewiduje, że Polska otrzyma w tym czasie ponad 91 mld euro z unijnego budżetu. Na tę kwotę składa się głównie prawie 60 mld euro z unijnych funduszy strukturalnych i spójnościowych oraz niemal 27 mld euro na polskie rolnictwo (w tym na dopłaty bezpośrednie, rozwój wsi i renty rolnicze). Na początku września br. Komisja Europejska poinformowała, że powiększyła planowaną alokację dla Polski o prognozowaną na 2013 r. inflację. Tym sposobem suma przeznaczona dla naszego kraju wzrosła do ponad 67 mld Euro.
W nadchodzącym okresie programowania środki te zostaną rozdysponowane za pośrednictwem krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw:

  • PO - Innowacyjna Gospodarka (przedsiębiorczość)
  • PO - Kapitał Ludzki (rozwój zasobów ludzkich)
  • PO - Rozwój Polski Wschodniej (specjalny program dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego),
  • PO - Infrastruktura i Środowisko (ochrona i środowisko),
  • PO - Pomoc techniczna (pomoc we wdrażaniu programów)
  • Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym)
  • 16 RPO

Największa część środków przeznaczonych dla Polski została zarezerwowana na PO - Infrastruktura i Środowisko (35,7% całości).
Powyższe programy będą korzystały tylko z dwóch funduszy strukturalnych: EFS i EFRR.

W nadchodzącym okresie programowania wsparciem objęte zostaną także: sektor rolny i rybny, jednakże źródła jego finansowania są inne. Rozwój obszarów wiejskich będzie korzystał ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i będą one rozdysponowane za pomocą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Natomiast sektor rybny uzyska wsparcie z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFF). Podział środków nastąpi przy pomocy Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Materiały do pobrania:

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72