flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Kancelaria rachunkowa

Usługi księgowe prowadzimy na podstawie posiadanego przez Prezesa Zarządu - Beatę Matecką, świadectwa kwalifikacyjnego nr 33577/02. Przyjmując wypracowane przez lata procedury koncentrujemy się na zapewnieniu naszym Klientom obsługi, dokładnie dostosowanej do ich wymogów i preferencji. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., reprezentuje Klienta wobec organów publicznoprawnych takich jak: ZUS, GUS, PFRON i US oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za dokonywane rozliczenia.

Rozliczenia z zakresu płac obejmują:

 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich);
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta;
 • sporządzanie raportów o naliczonych wynagrodzeniach;
 • przygotowywanie i przekazanie do realizacji przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
 • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA);
 • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem ;
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego miesięcznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4 i innych;
 • sporządzanie deklaracji PFRON;
 • rejestracja w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne);
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40).
 • realizacja wypłat dla pracowników oraz zapłata zobowiązań Klienta wobec US i ZUS bezpośrednio przez Grupę Kapitałowę "Business Consulting Group" Sp. z o.o., przy wykorzystaniu wydzielonego przez Klienta subkonta płacowego;
 • przygotowywanie wniosków do celów emerytalno-rentowych - druki ZUS Rp-7, pomoc przy wypełnianiu druków Kp-1 oraz ZUS Rp-6;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta;
 • świadczenie usług w zakresie szkoleń i nadzoru BHP

W ramach Grupy Kapitałowej "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferujemy także usługi z zakresu administracji procesów kadrowych, który obejmuje:

 • przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona;
 • bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej;
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy;
 • informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności;
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność);
 • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy;
 • przygotowywanie szczegółowych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS (dokumenty typu ZUS ZUA, ZIUA, ZWUA i inne);
 • sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach oraz kontrolach z ZUS i PIP.
aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72