flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm EOG

Wstępując do Unii Europejskiej, Polska przystąpiła także do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 14 października 2003 r. podpisano Umowę o rozszerzeniu EOG, która przewidywała ustanowienie pomocy finansowej krajów EFTA, tworzących EOG dla najmniej zamożnych państw członkowskich UE. Tym samym Polska uzyskała możliwość otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z kolejnego źródła zagranicznego.
Podpisanie dwóch umów w październiku 2004 roku stworzyło szansę ubiegania się o środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), których darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Polsce przyznano kwotę w wysokości 533,51 mln euro, która będzie wykorzystywana w latach 2004-2009.

Oba mechanizmy finansowe podlegają w Polsce jednolitym zasadom i procedurom oraz jednemu systemowi zarządzania i wdrażania. Ich wdrażanie reguluje Program Operacyjny oraz wytyczne opracowane przez państwa je finansujące.

Zgodnie z tymi wytycznymi środki finansowe dostępne w ramach Mechanizmów Finansowych mogą być wykorzystane na realizację następujących typów projektów:

  • Pojedyncze projekty, 
  • Programy (grupy projektów) - program składa się z równorzędnych grup oddzielnych projektów skierowanych na osiągnięcie wspólnych przestrzennie / sektorowo / tematycznie celów. Grupy projektów mają na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej kosztownych strategii,
  • Granty blokowe - środki na realizację jasno zdefiniowanego działania, w celu ułatwienia finansowania projektów, w których identyfikacja ostatecznego wnioskodawcy jest utrudniona,
  • Fundusz Kapitału Początkowego  - tzw. Seed Money Facility (specyficzna forma pomocy w ramach grantów blokowych), którego celem ma być ułatwienie procesu przygotowywania projektów w ramach obu Mechanizmów Finansowych.

Materiały do pobrania:

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72