flagi
strona_glowna
baner_ankieta

PROPOZYCJE MINISTERSTWA ROLNICTWA NA NAJBLIŻSZE LATA

7 lipca w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicepremiera Andrzeja Leppera. Jednym z trzech głównych tematów, które poruszono były perspektywy rozwojowe polskiego rolnictwa w nowym okresie programowania, a zatem możliwości jakie stwarza między innymi branży mięsnej na lata 2007-2013 członkostwo w Unii Europejskiej. Przedstawione zostały również propozycje rozwiązań krajowych dotyczące na przykład grup producenckich czy dopłat do powierzchni paszowych.
Podobnie jak pozostałe programy operacyjne, za pomocą których będę alokowane środki unijne przyznane Polsce w nadchodzącej perspektywie finansowej, PROW jest w fazie dopracowywania szczegółów i nie ma jeszcze ostatecznych decyzji. Wszelkie dostępne informacje mają więc na dzień dzisiejszy charakter projektów i ulegają cały czas nieznacznym zmianom.
Jest jednak kilka wiodących założeń, które poniekąd wpisują się w atmosferę lizbońską:

  • wzrost konkurencyjności - wszelkie działania powinny być nakierowane na ten nadrzędny cel; wieś ogólnie ma stać się atrakcyjna zarówno dla osób szukających miejsca na wypoczynek jak również dla szukających możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ministerstwo zauważa potrzebę realizacji projektów modernizacyjnych w odniesieniu do sektora przetwórstwa żywnościowego.
  • rozwój przedsiębiorczości - mobilizacja do podejmowania efektywnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie istniejących zakładów
  • kontynuacja założeń PROW 2004-2006 - wielu zainteresowanych zaniepokoił fakt zniknięcia działania 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w projekcie nowego programu. Treść działania jednak (a nawet numer) pozostaje pod inną nazwą: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Środki przewidziane na to działanie wynoszą 1 mld EUR. PROW będzie także kontynuował instrumenty wsparcia, które dotychczas były najpopularniejsze wśród beneficjentów, tj.: modernizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i grupy producentów rolnych.

Z nowych propozycji Ministerstwa warto wspomnieć o dopłatach do powierzchni paszowych jedynie dla rolników posiadających zwierzęta (przeżuwacze). Ministerstwo uznało za konieczne objęcie dodatkowym wsparciem, pochodzącym z budżetu krajowego, rolników zajmujących się hodowlą zwierząt przeżuwaczy. Będą to uzupełniające płatności do powierzchni paszowej. Kryterium przyznania wsparcia jest posiadanie zwierząt i prowadzenie produkcji zwierzęcej. Gatunek zwierząt nie odgrywa roli. Mogą to być zatem oprócz najpopularniejszych krów i świń także owce, kozy itp. Rozwiązanie może wejść w życie już w 2007 r.

Ministerstwo opracowało również 8 programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na rok 2007 (m.in. choroby Aujeszkyego u świń, z którą związany jest nadal obowiązujący zakaz wywozu żywych zwierząt do państw UE).

W najbliższym czasie służby inspekcyjne zostaną skupione w jednej instytucji: Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (m.in. likwidacji podlegnie Inspekcja Weterynaryjna). W 2008 r. zniknąć ma także Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt., którego kompetencje w zakresie oceny bydła przejęła już Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W 2007 r. natomiast związki branżowe przejmą zadania dotyczące hodowli. Nadzór i kontrolę hodowli przejmie z kolei Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo poinformowało także o przygotowywanych projektach ustaw, które mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów od sierpnia do grudnia tego roku. Są to przykładowo:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
  • projekt ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Budżet PROW na lata 2007-2013 ma wynieść 15 mld EUR (udział UE jest bliski 12 mld EUR). Do rozdysponowania jest zatem pokaźna kwota. Do końca roku ostateczna wersja programu powinna być gotowa, co będzie oznaczało, że przed zainteresowanymi czeka dużo pracy w aplikowaniu o dostępne środki. Wśród skomplikowanych procedur i ogromnej ilości informacji potencjalnym beneficjentom pomogą się odnaleźć firmy konsultingowe.

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72