flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.

Wsparciem objęte są następujące dziedziny:

 • Ochrona powietrza
 • Ochrona wód i gospodarka wodna
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona przyrody i  krajobrazu oraz leśnictwo
 • Geologia i górnictwo 
 • Edukacja ekologiczna 
 • Państwowy Monitoring Środowiska 
 • Programy międzydziedzinowe
 • Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
 • Ekspertyzy i prace badawcze

Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje i urzędy,
 • szkoły wyższe i uczelnie,
 • jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
 • administracja państwowa,
 • osoby fizyczne.

Wsparcie finansowe może się odbywać na jeden z trzech sposobów:

 • finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki)
 • finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia)
 • finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego)
aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72