flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Szwajcarski Instrument Finansowy

Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej otrzymają dodatkowe źródło wsparcia ze strony Szwajcarii. W ramach Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego Polsce ma przypaść ok. 311 mln euro. Środki będą wypłacane przez okres 8 lat.

Wybór projektów finansowanych w ramach tych środków odbywać się będzie we wzajemnym porozumieniu parlamentu Szwajcarii (Bundesrat) z krajem beneficjentem, przy czym uwzględniane będą wnioski i potrzeby, a także zdolność absorpcyjną każdego ubiegającego się o fundusze państwa. Bundesrat i Komisja Europejska będą się wzajemnie informować o aktualnym stanie wykorzystania środków. Poza tym Komisja będzie wstępnie kontrolować projekty pod kątem ich zgodności z celami polityk wspólnotowych.

Beneficjenci muszą dysponować wkładem własnym - na ogół 40% kosztów projektu. Uprzywilejowane będą projekty wzmacniania instytucjonalnego oraz działania organizacji pozarządowych, które będą mogły być finansowane w całości z budżetu szwajcarskiego.

Wsparciem objęte są następujące dziedziny:
Bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie dla reform:

 • zwiększenie lokalnych możliwości zarządzania na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 • działania służące zabezpieczeniu granic,
 • poprawa zarządzania kwestiami dotyczącymi imigracji i azylu,
 • dostęp do systemów informacji na temat prawa dotyczącego bezpieczeństwa oraz opracowanie prawnych aspektów bezpieczeństwa,
 • modernizacja administracji wymiaru sprawiedliwości,
 • wzmacnianie instytucji oraz zdolności do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną,
 • bezpieczeństwo jądrowe,
 • zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków,
 • regionalne inicjatywy rozwoju w regionach peryferyjnych lub w niekorzystnym położeniu,

Środowisko i infrastruktura:

 • naprawa i modernizacja podstawowej infrastruktury (wydajne wykorzystywanie energii, woda pitna, ścieki, usuwanie odpadów, transport publiczny),
 • poprawa warunków środowiskowych, redukcja emisji substancji szkodliwych, opracowywanie i przestrzeganie standardów i norm monitoringu ekologicznego,
 • usuwanie odpadów toksycznych i rewitalizacja zanieczyszczonych terenów przemysłowych,
 • planowanie zagospodarowania przestrzennego regionów, terenów miejskich i wiejskich, infrastruktura, środowisko itd.,
 • transgraniczne inicjatywy związane z ochroną środowiska, np. "Środowisko dla Europy",
 • różnorodność biologiczna i ochrona środowiska.

Wspieranie sektora prywatnego:

 • rozwój sektora prywatnego i propagowanie eksportu ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • ułatwianie dostępu do kapitału, wsparcie dla MŚP w dziedzinie zarządzania,
 • propagowanie zatwierdzonych organicznych produktów rolnych,
 • propagowanie standardów, norm i oceny zgodności w dziedzinie produkcji przemysłowej i rolnej, propagowanie produkcji przemysłowej, która z punktu widzenia społecznego, ochrony środowiska oraz skuteczności ekologicznej jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • poprawa ram regulacyjnych sektora finansowego oraz wzmacnianie instytucji i rynków finansowych,
 • ochrona własności intelektualnej.

Rozwój ludzki i społeczny:

 • wzmocnienie zdolności administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym pod względem stosowania standardów europejskich,
 • szkolenie techniczne i zawodowe,
 • badania i rozwój (programy wymian naukowych, stypendia, partnerstwa, współpraca w dziedzinie badań stosowanych itd.),
 • zdrowie (modernizacja szpitali, reforma systemów ubezpieczeń zdrowotnych, działania prewencyjne itd.),
 • partnerstwa miast i gmin,
 • wspieranie międzynarodowych inicjatyw rozwojowych.
aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72