flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Został miesiąc na skorzystanie z dotacji na udział w targach

Jednym z zadań firmy doradczej jest informowanie klientów o istniejących możliwościach, które mogą przyczynić się do zwiększenia sukcesu firmy. Podstawą rozwoju przedsiębiortwa są skuteczne działania marketingowe, które obejmują między innymi udział w imprezach targowych. Szczególnie ważne są targi zagraniczne, które stanowią znakomitą okazję do zaprezentowania zalet oferowanych produktów lub usług, jak również nawiązania licznych kontaktów handlowych. Udział w imprezach wystawienniczych wiąże się jednak z określonymi kosztami, które w przypadku lokalizacji danego przedsięwzięcia poza Polską wzrastają.
NPR 2004-2006 przewiduje jeszcze do 2 sierpnia uzyskanie wsparcia finansowego dla podmiotów, które pragną zaprezentowanie się podczas targów lub wystaw odbywających się zagranicą i tym samym podnieść swoją konkurencyjność oraz rozszerzyć perspektywy biznesowe. należy w tym miejscu nadmienić, iż wkład środków publicznych nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Obowiązuje też ograniczenie kwotowe (zasada de minimis), obecnie w wysokości 20 000 zł.

Katalog kosztów kwalifikowanych ulegał zmianom, aby w kwietniu tego roku ulec rozszerzeniu. Aktualnie za koszty kwalifikowane w przypadku targów i wystaw uważane są następujące koszty:

  1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowa stoiska podczas imprezy targowo - wystawienniczej (od 1 stycznia 2006 r. przyjmuje się, że częściowy zwrot kosztów zabudowy stoiska wystawienniczego obejmuje, zamówione przez wystawcę u organizatora imprezy wystawienniczej lub wykonawcy, elementy stoiska w celu eksponowania produktu lub usługi. Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być wydatki osobowe - np. wynagrodzenie hostess, wynajęcie tłumacza);
  2. Transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w imprezie targowo - wystawienniczej;
  3. Przygotowania i druku materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej (ulotki, katalogi, foldery, płyty CD, reklama wyrobów/usług w prasie miejscowej, przygotowanie i emisja spotu reklamowego promującego wyroby/usługi firmy);
  4. Przejazdu i zakwaterowania dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z póź. zm.);
  5. Wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna;
  6. Koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000) - tzw. logotypy.

Warunkiem sine qua non jest kwestia klasyfikacji danych targów. Dotacje są bowiem przyznawane na udział w targach, które mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Co roku minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje listę imprez kwalifikujących się do refundacji. Targi zagraniczne są zawarte w dwóch listach: Liście B i Liście C. Jest na nich łącznie 800 propozycji targowych z całego świata, co świadczy o różnorodności ofert. W związku z tym każdy znajdzie coś dla siebie. Targi podzielone są według kryterium ważności w odniesieniu do polskiej gospodarki. Rozróżnia się zatem te o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz imprezy, do których aplikowanie może zostać ograniczone w przypadku, gdy środki finansowe się skończą. Przedsiębiorcy posiadający wiedzę o targach, które nie znalazły się na powyższych listach mogą zgłosić wniosek do Ministerstwa Gospodarki, które być może uwzględni daną imprezę w corocznym rozporządzeniu ministra, ale już ze skutkiem w nadchodzącym okresie programowania.

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 2 sierpnia bieżącego roku. Wnioski muszą dotyczyć imprez, które odbywają się w okresie 1 październik 2006 - 30 czerwiec 2008. Kolejnym terminem do dotrzymania jest 6 tygodniowy okres poprzedzający rozpoczęcie imprezy, przed którym należy złożyć wniosek (do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2005 było to aż 14 tygodni).
Przedsiębiorcom, którzy są zaintersowani skorzystaniem z istniejącej jeszcze możliwości pozostał zatem miesiąc na zapoznanie się z ofertą targową, podjęcie decyzji o uczestnictwie i skompletowanie wymaganych dokumentów. Dodatkową trudność sprawia fakt, że okres objęty refundacją jest dość długi, co oznacza, że już w 2006r. należy zadeklarować uczestnictwo w targach, które będą się odbywały np. za 1,5 roku. Fakt złożenia wniosku nie zobowiązuje jednak do udziału w imprezie i nie pociąga żadnych zobowiązań finansowych w razie rezygnacji ze wcześniejszych zamierzeń. Na rynku doradczym funkcjonuje wiele firm, które pomogą potencjalnym beneficjentom wsparcia w przejściu przez wszystkie związane z tym faktem procedury.

Równocześnie przypominam, że dotacje na misje gospodarcze są nadal dostępne i nie kończą się wraz z 2 sierpnia jak to się dzieje w przypadku targów.

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72