flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Wędka technologiczna

Program "Wędka Technologiczna" opracowano w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Rozwoju Sektorów Wysokozaawansowanych Technologii (przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Transportu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Funduszu Kapitałowego). Na czele zespołu stoi Teresa Lubińska - Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP.
Program ma za zadanie wspierać przyspieszenie rozwoju polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na sferę B+R współpracującą z przedsiębiorstwami. Jednym z głównych celów jest wzrost innowacyjności.
Wędka Technologiczna jest programem o charakterze strategicznym. Opiera się na rezultatach długofalowych (3 i kolejne lata). Finansowany ma być z budżetu krajowego, a opracowywany międzyresortowo.

Wędka Technologiczna zakłada następujące cele:

 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego opartego na nowych technologiach,
 2. Umocnienie potencjału w dziedzinie B+R,
 3. Wspieranie procesu komercjalizacji polskich wynalazków,
 4. Usprawnienie współpracy środowiska nauki z biznesem,
 5. Przygotowanie Polski do wchłonięcia unijnych funduszy na B+R.

Zadania do realizacji:

 1. Rozwiązania legislacyjne umożliwiające ośrodkom badawczym komercjalizację swoich wynalazków;
 2. Stworzenie zespołu koordynującego działania programu Wędki Technologicznej;
 3. Stworzenie zespołu ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie;
 4. Stworzenie Funduszu, gdzie będą przekazane środki na wdrażanie programu;
 5. Finansowanie prac badawczych i technologii oraz kosztów opatentowania;

Powyższe zadania powinny zostać przygotowane w roku 2006 wraz z prowadzonymi równolegle pracami kadrowo-organizacyjnymi.

Wielkość i podział środków na realizację programu:

 1. Środki Budżetu Państwa na program Wędka Technologiczna to: 0,9 mld zł w 2007 r., 1,2 mld zł w 2008 r. i 1,5 mld zł w 2009 r.
 2. Wymienione środki mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na projekty, które wykazują wysokie prawdopodobieństwo komercjalizacji.
 3. Odrębne kwoty z Budżetu Państwa są potrzebne na zwiększenie poziomu konkurencyjności polskich badań (propozycja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 4. Podział środków na poszczególne zadania jest następujący: 90% przekazane na badania (zarówno na zdobycie potrzebnego zaplecza technologicznego, jak i na bieżące koszty badań), 8,5% przekazane jako kapitał na zakładanie spółek spin-offs oraz 1,5% na bieżącą działalność organizacyjną.
aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72