flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Konferencja

Zapraszamy na Konferencję:
"Nowe Partnerstwo Publiczno - Prywatne"
która odbędzie się dnia 10 marca 2009 roku w Hotel Kyriad Prestige przy ulicy Towarowej 2 w Warszawie

Partner merytoryczny: sws
Patroni medialni:
rzeczpospolita
Forbes
bankowa
finansowa
Zamowienia publiczne Hobby

Grupa Kapitałowa Bussines Consulting Group - posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie na płaszczyźnie usług finansowych i doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wraz z grupą wybitnych ekspertów i praktyków z zakresu finansów, polityki, gospodarki oraz zamówień publicznych

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji:

"Nowe Partnerstwo Publiczno - Prywatne"

która odbędzie się dnia 10 marca 2009 roku od godz. 9.00
w Hotelu Kyriad Prestige przy ulicy Towarowej 2 w Warszawie

Uchwalona przez Sejm dnia 21 listopada br Ustawa o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym zastąpi obowiązującą ustawę o PPP z 2005 roku. Nowelizacja dokonała przełomowych zmian w dotychczasowych przepisach, likwidując przede wszystkim obowiązek przeprowadzania analiz poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach partnerstwa. Konieczność ich prowadzenia uważana była za podstawową przeszkodę w realizacji projektów na podstawie obecnej ustawy o PPP.

Dodatkowym narzędziem dającym nowe możliwości wykonywania zadań publicznych przy współpracy z prywatnymi podmiotami jest przyjęta - równolegle z Ustawą o Partnerstwie - Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi. Samorządy oraz organy administracji rządowej będą mogły zawierać z podmiotami prywatnymi umowy koncesji na wykonanie robót budowlanych i usług, które dotychczas realizowane były przy zastosowaniu skomplikowanych przepisów prawa zamówień publicznych.

Uchwalenie nowej ustawy o PPP stosowanej równolegle z przepisami dotyczącymi koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi, ma być gwarantem bezpieczeństwa prawnego realizowanych projektów o charakterze publiczno - prywatnym, a tym samym do zwiększenia ich ilości i jakości.

Partnerstwo publicznoprywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizacje zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia. Szerokie stosowanie PPP może przyczynić się do znacznych oszczędności w wyniku obniżki kosztów inwestycyjnych i kosztów świadczenia usług użyteczności publicznej.

Doświadczenia zagraniczne pokazują, że partnerstwo może przynieść korzyści obydwu stronom. Publicznej, bo dzięki temu prowadzone są inwestycje, na które długo nie znalazłyby się pieniądze, i prywatnej, która może osiągać zysk z wykonywania zadań.

Celem Konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, jest przekazanie informacji o bieżącej sytuacji PPP w Polsce oraz prezentacja możliwości jakie stwarza finansowanie projektów w tej formule.

O randze planowanego przedsięwzięcia świadczyć może planowany udział Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, jednego z twórców nowelizacji Ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym - Adama Szejnfelda.

Jeżeli są Państwo zainteresowani:

  • tematyką związaną z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym,
  • informacjami na temat strategicznego zarządzania finansami samorządowymi,
  • wyborem odpowiedniej opcji zamówienia w zależności od charakterystyki projektu,
  • uproszczeniami, jakie niosą nowe przepisy dla inwestycji samorządowych,
  • aspektami prawnymi i organizacyjnymi towarzyszącymi projektom w ramach PPP

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Konferencji!

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 
 
PROGRAM KONFERENCJI:
9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 - 10.00 Otwarcie Konferencji:
"Dlaczego Partnerstwo Publiczno - Prywatne?"
Beata Matecka - prezes Business Consulting Group
10.00 - 11.30 "Nowa ustawa o PPP jako nowe otwarcie rynku."
Artur Zawisza - dyrektor zarządzający BCG sp.k. i przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (2005-06)
"PPP a finanse publiczne i prawo podatkowe."
Mirosław Barszcz - wiceminister finansów (2005-06) i minister budownictwa (2007)
Panel dyskusyjny
11.30 - 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 13.00 "PPP - brytyjski sukces."
Leo McKenna - Director - Strategic Adviser of INVESTMENT STRATEGY N.I.
13.00 - 14.00 Obiad
14.00 - 15.30 "Realizacja PPP drogą ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi."
pos. Jacek Tomczak - radca prawny i członek sejmowej Komisji Infrastruktury
"Blaski i cienie ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi."
mec. Tomasz Skoczyński - partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych SWS
Panel dyskusyjny
15.30 - 15.45 Przerwa kawowa
15.45 - 16.45 "Realizacja PPP drogą prawa zamówień publicznych."
Tomasz Czajkowski - prezes Urzędu Zamówień Publicznych (2001-08)
16.45 - 17.45 "Co wolno i czego nie wolno samorządom?"
dr Mariusz Siwoń - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
17.45 Podsumowanie Konferencji
Artur Zawisza
aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg