flagi
strona_glowna
baner_ankieta

PROPOZYCJE MINISTERSTWA ROLNICTWA NA NAJBLIŻSZE LATA

7 lipca w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicepremiera Andrzeja Leppera. Jednym z trzech głównych tematów, które poruszono były perspektywy rozwojowe polskiego rolnictwa w nowym okresie programowania, a zatem możliwości jakie stwarza między innymi branży mięsnej na lata 2007-2013 członkostwo w Unii Europejskiej. Przedstawione zostały również propozycje rozwiązań krajowych dotyczące na przykład grup producenckich czy dopłat do powierzchni paszowych.
Podobnie jak pozostałe programy operacyjne, za pomocą których będę alokowane środki unijne przyznane Polsce w nadchodzącej perspektywie finansowej, PROW jest w fazie dopracowywania szczegółów i nie ma jeszcze ostatecznych decyzji. Wszelkie dostępne informacje mają więc na dzień dzisiejszy charakter projektów i ulegają cały czas nieznacznym zmianom.
Jest jednak kilka wiodących założeń, które poniekąd wpisują się w atmosferę lizbońską:

  • wzrost konkurencyjności - wszelkie działania powinny być nakierowane na ten nadrzędny cel; wieś ogólnie ma stać się atrakcyjna zarówno dla osób szukających miejsca na wypoczynek jak również dla szukających możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ministerstwo zauważa potrzebę realizacji projektów modernizacyjnych w odniesieniu do sektora przetwórstwa żywnościowego.
  • rozwój przedsiębiorczości - mobilizacja do podejmowania efektywnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie istniejących zakładów
  • kontynuacja założeń PROW 2004-2006 - wielu zainteresowanych zaniepokoił fakt zniknięcia działania 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w projekcie nowego programu. Treść działania jednak (a nawet numer) pozostaje pod inną nazwą: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Środki przewidziane na to działanie wynoszą 1 mld EUR. PROW będzie także kontynuował instrumenty wsparcia, które dotychczas były najpopularniejsze wśród beneficjentów, tj.: modernizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i grupy producentów rolnych.

Z nowych propozycji Ministerstwa warto wspomnieć o dopłatach do powierzchni paszowych jedynie dla rolników posiadających zwierzęta (przeżuwacze). Ministerstwo uznało za konieczne objęcie dodatkowym wsparciem, pochodzącym z budżetu krajowego, rolników zajmujących się hodowlą zwierząt przeżuwaczy. Będą to uzupełniające płatności do powierzchni paszowej. Kryterium przyznania wsparcia jest posiadanie zwierząt i prowadzenie produkcji zwierzęcej. Gatunek zwierząt nie odgrywa roli. Mogą to być zatem oprócz najpopularniejszych krów i świń także owce, kozy itp. Rozwiązanie może wejść w życie już w 2007 r.

Ministerstwo opracowało również 8 programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na rok 2007 (m.in. choroby Aujeszkyego u świń, z którą związany jest nadal obowiązujący zakaz wywozu żywych zwierząt do państw UE).

W najbliższym czasie służby inspekcyjne zostaną skupione w jednej instytucji: Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (m.in. likwidacji podlegnie Inspekcja Weterynaryjna). W 2008 r. zniknąć ma także Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt., którego kompetencje w zakresie oceny bydła przejęła już Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W 2007 r. natomiast związki branżowe przejmą zadania dotyczące hodowli. Nadzór i kontrolę hodowli przejmie z kolei Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo poinformowało także o przygotowywanych projektach ustaw, które mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów od sierpnia do grudnia tego roku. Są to przykładowo:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
  • projekt ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Budżet PROW na lata 2007-2013 ma wynieść 15 mld EUR (udział UE jest bliski 12 mld EUR). Do rozdysponowania jest zatem pokaźna kwota. Do końca roku ostateczna wersja programu powinna być gotowa, co będzie oznaczało, że przed zainteresowanymi czeka dużo pracy w aplikowaniu o dostępne środki. Wśród skomplikowanych procedur i ogromnej ilości informacji potencjalnym beneficjentom pomogą się odnaleźć firmy konsultingowe.

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg